96371253691684banerdd.jpg

Международен конкурс за детски рисунки на тема
"Бъди активен, защити реките!"
под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав

Наградени участници в конкурса за детски рисунки
на тема "Бъди активен, защити реките!", 2010 г.

 НАЦИОНАЛЕН ПОБЕДИТЕЛ

Общински ученически клуб "Екология и опазване на околната среда", гр. Лом

 ПРИЛОЖНИ ТВОРБИ

1. Инициативна група деца от с. Йоглав, ръководител. Еленка Щерева, с. Йоглав, обл. Ловешка
2. Ивелина Йорданова Господинова, 15 години, ЦРД Силистра, р-л Вихрен Иванов
3. Михаела Пламенова Тодорова, 12 години, ЦРД Силистра, р-л. Ж. Ковачева

Поощрителни награди

 • Катрин Петрова Вълчева, 19 години, ЦРД, Плевен, школа по керамика и грънчарство, р-л Вяра Савова
 • Валя Валентинова Николова, 9 години, ЦРД Силистра, р-л. Ж. Ковачева
 КАТЕГОРИЯ РИСУНКИ – 5-9 години

1. Андрей Борисов, 7 години, ЦДГ №1 "Васил Левски", гр. Свищов
2. Анита Маринова Ковачева, 8 години, Студио по изобразително изкуство, София
3. Христина Тодорова Христова, 6 години, Арт Студио "Шарени Пръсти", р-л. Магдалена Стоянова, гр. Търговище

Поощрителни награди

 • Теодора Николаева Енева - 8 год, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" гр.Горна Оряховица, ръководител: Кина Илиева
 • Исмаил Мехмедов Помаков - 8 год, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" гр.Горна Оряховица, ръководител: Кина Илиева
 • Яница Стефанова Стефанова - 8 год. ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" гр.Горна Оряховица, ръководител: Кина Илиева
 КАТЕГОРИЯ РИСУНКИ – 10-14 години

1. Христина Стефанова Тихова,11 години, ЦРД Силистра,р-л. Вихрен Иванов, гр. Силистра 2. Апостол Савов, 12 години, Арт Школа "Колорит", Майа Ананиева, Плевен 3. Кристина Милушева, 11 години, СОУ "Цанко Церковски", р-л. Галя Хаджиатанасова, гр. Послки Тръмбеш

Поощрителни награди

 • Йордан Иванов Георгиев, 12 години, ДК Сливен, ШИИ, р-л. Снежина Великова, гр. Сливен
 • Осман Ертанов Мимишев, 10 години, НЧ "Напредък" 1871, Кръжок по ИИ, р-л. Г. Георгиев, Никопол
 КАТЕГОРИЯ РИСУНКИ – 15-19 години

Марияна Георгиева Тодорова, 16 години, ПГИ " Рачо Стоянов", Дряново

Поощрителни награди

 • Даниела Иванова, 16 години, ШИИ, Попово, р-л Ваня Йовчева, гр. Попово
 • Мая Стойкова, 15 години, ОДК "Свети Иван Рилски", школа " Живопис", р-л Галя Иванова, гр. Казанлък
 • Пламена Георгиева, 17 години, НГ по пластични изкуства и дизайн "Академик Дечко Узунов", специалност Живопис, р-л Петя Минекова, гр. Казанлък

Отличени клубове

 • Арт Студио "Шарени Пръсти" ръководител Магдалена Стоянова, гр. Търговище
 • НЧ „Напредък 1871” Кръжок по Изобразително изкуство, р-л Г.Георгиев, гр. Никопол
 • ЦРД Силистра, р-л Вихрен Иванов
 • ЦРД Силистра, р-л. Ж. Ковачева
 • Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен, гр. Плевен
 • СИП „Пластика” при ОУ „Христо Смирненски”, ръководител Маргарита Момчилова, гр. Стамболийски
 • ДК Сливен, Школа по изобразително изкуство, Снежина Великова, гр. Сливен
 • ОДК "Свети Иван Рилски", школа " Живопис", р-л. Галя Иванова, гр. Казанлък
 • Арт Школа "Колорит", Майа Ананиева, Плевен
 • Народно читалище Просвета 1923, творческа работилница "Приятели на изкуството", р-л Стефан Обрешков, с. Ясен, общ. Плевен

Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »