96371253691684banerdd.jpg

Международен конкурс за детски рисунки
на тема "Бъди активен, защити реките!"
под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав

Резултати от конкурса за детски рисунки на тема
"Бъди активен, защити реките!"
Danube Art Master, 2010 – Български участници

На 20.08.2010 г. бяха журирани творбите от тазгодишния конкурс по повод Деня на река Дунав на тема „Бъди активен, защити реките!". Журито бе в състав:

  • Милена Димитрова – ИУЦЕ
  • Мартина Попова – Фондация ЕкоОбщност
  • Марта Димитрова – СДП „Балкани"
  • Ива Братанова – WWF Дунавско-Карпатска програма, офис България
  • Ирина Робева-Терзиева – художник
  • Поля Кръстева – Басейнова дирекция Дунавски район, клон София.

От получените 165 творби журито определи описаните по-долу победители. Наградените са в четири групи - една за приложни творби и три за рисунки.

Национален победител е Общински ученически клуб "Екология и опазване на околната среда", гр. Лом. Наградената творба ще участва в международното журиране.

Пълен списък на наградените участници »

Награждаване на участниците в конкурса »

Национален победител:
Общински ученически клуб "Екология и опазване на околната среда", гр. Лом


Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »