Панка Бабукова

Член на управителния съвет на ИУЦЕ. Студент по Регионално развитие и политика в СУ „Св. Кл. Охридски”.

Преди работата си за ИУЦЕ се е занимавала с проекти свързани с обществен достъп до информация и защита на човешките права към Дружеството за ООН в България; повишаване заинтересоваността на обществото към проблемите на опазването на околната среда като организатор на семинари, екологични инициативи и връзки с обществеността в Клуба за екология и устойчиво развитие на Софийския университет „UNECO”.

В ИУЦЕ фокусира работата и интересите си в сферите на устойчиво управление на водните ресурси в България и Европа и проблемите свързани с климатичните промени.

електронна поща: panka.babukova[at]gmail.com


Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »

Българските рисунки от „Дунав-арт” ще обиколят Япония в пътуваща изложба от юни до ноември 2009 г.
подробна информация »