Милена Димитрова

Магистър по социално-икономическа информация с дългогодишен опит в сферата на информация за околна среда, въвличане на заинтересовани страни в процесите на вземане на решение за околна среда и насърчаване на природосъобразни практики.

Председател на Управителния съвет на ИУЦЕ, ръководи програмата "Прилагане на концепцията за Европейската мрежа Натура 2000 в България"

електронна поща: milena[at]ceie.org


Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »

Българските рисунки от „Дунав-арт” ще обиколят Япония в пътуваща изложба от юни до ноември 2009 г.
подробна информация »