96371253691684banerdd.jpg

Международен конкурс за детски рисунки на тема
"Дунавският басейн – жизнено пространство"
под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав

Награди на ЕКОБУЛПАК за участниците в конкурса
"Дунавският басейн – жизнено пространство", 2009
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА

Янислава Спасимирова Янчова , 17 год.
ПМГ "Св. Климент Охридски", гр. Монтана

ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ

Клуб ''Приятели на изкуството'' при читалище ''Просвета – Ясен'',
с. Ясен, общ. Плевен

Симеон Даниелов Димитров – 8 год.
Денис Мариянов Георгиев – 11 год.
Тони Даниелов Димитров – 10 год.
Десислава Иванова Иванова – 8 год.
Елия Данчева Тодорова – 12 год.
Ванина Иванова Пенчева – 12 год.
Надежда Христова Тодорова – 11 год.

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия
и обслужване – Плевен

Яна Любомирова Върбанова – 16 год.
Ивалина Мариянова Петкова – 16 год.
Виктория Светославова Владимирова – 16 год.
Димитър Христов Христов – 17 год.

НЧ "Развитие"- Детска школа по изобразително изкуство,
р-л Ива Русинова

Ивана Миленова Йонкова – 10 год.
Глория Пламенова Коева –11 год.
Десислава Минчева – 12 год.

Арт Школа КОЛОРИТ, гр. Плевен
Йоан Руменов Василев – 5 год.
Анатоли Анатолиев Тодоров – 6 год.

ПМГ "Св. Климент Охридски" гр. Монтана
Виктор Емилов Илиев – 16 год.
Александър Ивайлов Александров – 16 год.

Народно читалище „Добри Войников”, гр. Шумен
Борис Владимиров Владимиров, 10 год.
Симеон Владимиров Владимиров, 10 год.
Виктор Петров Атанасов, 11 год.

Индивидуални участници
- Лилия Пламенова Златановска – 12 год., Прогимназия „Св. Климент Охридски”, гр. Бяла Слатина
- Десислава и Михаела Божидарови Линкови – 17 и 16 год., гр. Свищов
- Теодор Тихомиров Еленков – 5 год., ЦДГ „Малина”, гр. Берковица
- Анита Георгиева Тончева – 19 год., ЦРД – Школа по керамика и грънчарство, Р-л  Вяра Савова, гр. Плевен
- Аксиния Борисова Асенова – 17 год., Център за настаняване от семеен тип "Нов дом - Нов шанс" , гр. Лом
- Мирослав Красимиров Константинов – 8 год., ОУ "Васил Априлов" с. Хърлец, обл. Враца
- Даниела Недялкова Колева – 16 год., ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” - клуб Екология, гр. Севлиево
- Александра Александрова Георгиева – 9 год., клуб „Дискавъри”, при IV ОУ „Христо Ботев” , р-ли: Валя  Иванова и Кирилка Крумова
- Лилия Георгиева Мирчева – 15 год., Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов" , гр. Дряново
- Антония Иванова Вълева – 17 год.,Професионална техническа гимназия “Димитър Крусев” гр. Дряново


Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »

Българските рисунки от „Дунав-арт” ще обиколят Япония в пътуваща изложба от юни до ноември 2009 г.
подробна информация »