96371253691684banerdd.jpg

Международен конкурс за детски рисунки на тема
"Дунавският басейн – жизнено пространство"
под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав

Избран е международният победител в конкурса
"Дунавският басейн – жизнено пространство"

На 25 септември 2009 г. в Будапеща, Унгария се състоя церемонията по награждаване на международния победител в конкурса за детско творчество, посветен на Деня на река Дунав – Danube Art Master, 2009.

„Водата дава живот“ е името на творбата, спечелила конкурса. Нейният автор е 15-годишният Васил Ватаман от Украйна. Работата му представя миниатюра на дунавска екосистема. В нея авторът е представил ивица от дунавския бряг с колиба, дървено мостче, което минава през реката, фонтан и зеленина.

Международният победител е избран измежду всички национални победители в конкурса Danube Art Master, 2009. Сред тях са участници от всички 13 дунавски страни: Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Молдова, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения и Украйна. Тази година за участие в конкурса се събраха над 5000 кандидатури.

Децата бяха насърчени да посетят дунавски реки и заобикалящите ги местности и да разберат какво означава за тях тази околна среда. След което, трябваше да изразят тези свои разбирания, мисли и чувства в творба, с която да се явят на конкурса.

„Този конкурс размива национални граници, наблягайки на комплексното значение на река Дунав и нейните изключителни взаимовръзки със сушата, животинския и растителния свят, и нас, хората.“ – казва Филип Велер, изпълнителен секретариат на Международната комисия за опазване на река Дунав.

Конкурсът се организира съвместно от Международната комисия за опазване на река Дунав и  Дунавски екологичен форум – най- голямата мрежа от природозащитни, неправителствени организации в Дунавския басейн.

С настоящето съобщение ние от ИУЦЕ изказваме благодарност  за участието и ентусиазма на всички деца, ученици и ръководители, включили се в конкурса.

Отличените творби ще бъдат наградени с грамоти и подаръци.


Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »

Българските рисунки от „Дунав-арт” ще обиколят Япония в пътуваща изложба от юни до ноември 2009 г.
подробна информация »