96371253691684banerdd.jpg

Международен конкурс за детски рисунки на тема
"Празник на дунавската култура"
под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав

Резултати от конкурса за детски рисунки на тема
"ПРАЗНИК НА ДУНАВСКАТА КУЛТУРА", 2007

На 08.10.2007 г. бяха журирани творбите от конкурса "Празник на дунавската култура". Журито беше в състав:

  • Милена Димитрова – ИУЦЕ
  • Гроздана Янчева – ЕкоБулПак
  • Надежда Лилова – професионален художник
  • Лидия Попова – художник
  • Иван Христов – WWF
  • Георги Стефанов – ИУЦЕ.

От получените над 130 творби журито награди описаните по-долу участници в четири категории. Националният победител участва в международното журиране на 09.11.2007 г. в Будапеща.

Наградени участници в Конкурса за детски рисунки на тема
"Празник на дунавската култура", 2007

Наградените са в четири групи – една за приложните творби и три за рисунки по възраст.

НАЦИОНАЛЕН ПОБЕДИТЕЛ

Клуб «Пластика» към училище Христо Смирненски, град Спамболийски с представители:
Стефка Илиева Лазарова - 13 г.
Веселина Илиева Учкова - 12 г.

ПРИЛОЖНИ ТВОРБИ

1. Клуб «Изобразително и приложно изкуство», гр Силистра, ръководител Живка Ковачева с представители:
Виолета Александрова Колебанова - 15 г.
Габриела Владиславова Узунова - 15 г.
Славянка Динкова Количкова - 15 г.

2. Клуб «Традиционно изкуство», гр. Силистра, ръководител Вихрен Иванов с представители:
Христина Йорданова Димитрова - 10 г.
Катерина Михайлова Иванова - 12 г.
Кристияна Калоянова Николова - 9 г.
Нурхан Ирфан Мустан - 10 г.
Преслава Вихренова Иванова - 14 г.
Николай Колев Георгиев - 13 г.
Божидаров Йорданов Мезов - 13 г.

3. Общински детски център за култура и изкуство с представител:
Елизабет Владимирова Владимирова - гр. Русе

Поoщрителна награда
Мирела Красимирова - 9 г.
Веселина Владимирова - 9 г.
ОУ ”Христо Ботев”, с. Ореш

Награда на ЕкоБулПак
Мирела Красимирова/Веселина Владимирова - 9 г.
ОУ «Христо Ботев», с. Ореш

КАТЕГОРИЯ РИСУНКИ – 5-9 години

1. Камелия Димитрова Пенкова - 9 г.
Клуб Палитра, гр. Русе

2. Вероника Емилова Ангелова - 6 г.
ОЗД Бодра смяна, гр. Белене

3. Сезар Ахмедов Емиров - 9 г.
ЦРД - Школа по изобразително изкуство,- гр. Разград

Поoщрителна награда
Тотьо Майсторски - 8 г.
гр. Севлиев

Награда на ЕкоБулПак
Чудомир Николаев/Петьо Насков - 9 г.
ОУ «Христо Ботев», с. Ореш
Виржиния Танева/Пламена Миткова
ОУ «Христо Ботев», с. Ореш

КАТЕГОРИЯ РИСУНКИ – 10-14 години

1. Виктория Йорданова Цветанова - 13 г.
Детска школа по изобразително изкуство при чталище «Развитие», гр. Севлиево

2. Габриела Цветанова Цветкова - 11 г.
Детска школа по изобразително изкуство при чталище «Развитие», гр. Севлиево

3. Адриан Тодоров Димов - 13 г.
Общински детски център за култура и изкуство, гр. Русе

Специална награда
Лилия Каменова Минкова - 11 г.
Клуб Палитра гр. Русе

Поощрителна награда
Светослава Георгиева Георгиева - 13 г.
Общински детски център за култура и изкуство, гр. Русе
Цветан Цонков - 11 г.
Детска школа по изобразително изкуство при чталище «Развитие» гр. Севлиево

Награда на ЕкоБулПак
Силвена Миленова Йорданова/Бетина Владимирова Владимирова - 13 г.
Общински детски център за култура и изкуство, гр. Русе

КАТЕГОРИЯ РИСУНКИ – 15-19 години

1. Саша Цветомирова Петрова
гр. Русе

Отличени школи
• ЦРД школа по ИИ - Разград;
• Клуб «Традиционно изкуство», гр. Силистра, ръководител Вихрен Иванов;
• Клуб Палитра;
• Клуб «Изобразително и приложно изкуство», гр Силистра, ръководител Живка Ковачева;
• Общински детски център за култура и изкуство, гр. Русе;


Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »

Българските рисунки от „Дунав-арт” ще обиколят Япония в пътуваща изложба от юни до ноември 2009 г.
подробна информация »