96371253691684banerdd.jpg

Международен конкурс за детски рисунки на тема
"Дунавският басейн – жизнено пространство"
под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав

Резултати от конкурса за детски рисунки на тема
"Дунавският басейн – жизнено пространство"
Danube Art Master, 2009 – български участници

На 17.08.2009 г. бяха журирани творбите от тазгодишния конкурс по повод Деня на река Дунав на тема „Дунавският басейн – жизнено пространство”. Журито бе в състав: Милена Димитрова – ИУЦЕ, Панка Бабукова – ИУЦЕ, Мария Башева – художник, Мартина Попова – Фондация ЕкоОбщност, Ива Братанова – WWF Дунавско-Карпатска програма, клон България, Андрей Ралев – СДП „Балкани”, Красимира Брамчева – Басейнова дирекция Дунавски район, клон София. От получените 275 творби журито определи победители в четири групи – една за приложни творби и три за рисунки. Четирима от участниците не бяха допуснати до класиране, тъй като творбите им не отговаряха на условията на конкурса. Националният победител ще участва в международното журиране на 25-27 септември 2009 г. в гр. Будапеща, Унгария.

Наградени участници »
Награди на ЕКОБУЛПАК »
Архив на творбите, участвали в конкурса »

 


Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »

Българските рисунки от „Дунав-арт” ще обиколят Япония в пътуваща изложба от юни до ноември 2009 г.
подробна информация »