Въвеждане на природосъобразни земеделски практики
в зоните от НАТУРА 2000 (BBI Matra 2007/025)

Подкрепен от Програма BBI MATRA, Холандско правителство

ПАРТНЬОРИ

Водеща организация
Фондация DLO/Wageningen International, Холандия
и
DLG – Government Service for Land and Watermanagement, Хонландия
Orbicon Natura and Aquatic Environment, Дания

Natura2000


Българските организации
СДП „БАЛКАНИ”
Българска фондация „Биоразнообразие”
WWF - офис България
Информационен и учебен център по екология

Natura2000

 

МАТЕРИАЛИ ОТ ВЪВЕЖДАЩИТЕ СРЕЩИ

Представяне на проекта
Презентации за Натура 2000 в целевите за проекта зони
ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИ И КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ МЕРКИ ЗА НАТУРА 2000 ЗОНИ: ПЛЕВЕН – 28.04.2009
Публично обсъждане
Резултати от картирането на тревни природни местообитания в НАТУРА 2000 зони Никополско плато и Обнова – Караман дол и Кресна-Илинденци
Състояние на земеделието в Натура 2000 зоните Никополско плато, Обнова – Караман дол, Черната могила и Карабоаз
Представяне на холандски опит по агро-екология
Механизъм за изчисляване на компенсаторни плащания за стопаните от Натура 2000 зоните

Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »

Българските рисунки от „Дунав-арт” ще обиколят Япония в пътуваща изложба от юни до ноември 2009 г.
подробна информация »