Управление на водите

Приложение на Европейската рамкова директива по водите, участие на обществеността при разработване и приемане на Планове за управление на речните басейни, кампания за устойчива навигация в басейна на река Дунав.

Приложение на Европейска рамкова директива по водите

Стъпки към устойчива навигация в басейна на река Дунав

81881439470170EEAGrants230.jpg

Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »