Натура 2000 - обществен принос

Подкрепен от Програма МАТРА КАП
на Посолството на Кралство Холандия
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
 
Подкрепен от Посолството на Кралство Холандия
по Програма “Малки екологични проекти” (МАТРА КНИП)
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
 
Подкрепен от Програма BBI MATRA, Холандско правителство
 
81881439470170EEAGrants230.jpg

Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »