96371253691684banerdd.jpg

Международен конкурс за детско творчество
на тема "Бъди активен, защити реките!"
под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав

Резултати от конкурса за детско творчество на тема
"Бъди активен, защити реките!"
Danube Art Master, 2012 – Български участници

На 19.07.2012 г. бяха журирани творбите от тазгодишния конкурс по повод  деня на река Дунав на тема „Бъди активен, защити реките!". Журито бе в състав:
•    Милена Димитрова – ИУЦЕ
•    Мартина Попова – Фондация ЕкоОбщност
•    Марта Димитрова – СДП „Балкани"
•    Милена Кошева – художник

Национален победител е  творбата на СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй, озаглавена „Речното духче”. Наградената творба ще участва в международното журиране.

Списък на наградените участници:
I. Първо място - Национален победител: СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй: „Речното Духче”
Станислав Канин, Валентина Борисова, Таня Христова, Християн Ойсолов

II. Второ място - ЦДГ "Пролет", с. Йоглав, обл. Ловеч : „Зелен Осъм край Йоглав”
Денислав Любомиров, Николай Красимиров, Преслав Илианов, Цветомир Иванов, Мириам Стоянова, Ана Анатолиева

III. Трето място - Общински ученически клуб "Екология и опазване на околната среда", гр. Лом : „Това убива реката”
Цветислава Каменова, Ивана Александрова, Мартина Александрова, Георги Миланов, Алекс Манчев, Вера Кирилова, Виолина Кирилова, Дияна Емилова, Доротея Петрова, Павел Павлов, Радослава Сеферинова, Десислава Георгиева, Магдалена Милкова, Георги Георгиев

Всички участници в конкурса ще бъдат възнаградени с грамота за участие.

Всички клубове и училища ще бъдат отличени с грамота за участие.

39071343496955Rechnotoduhche-500.jpgЗапознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »