Партньори

Информационна мрежа "Блулинк" – http://bluelink.net

БлуЛинк – електронна информационна мрежа на природозащитните неправителствени организации /НПО/ в България. Тя има за цел да създаде независим информационен форум, за да спомогне демокрацията, развитието на гражданското общество и устойчивото развитие в България. БлуЛинк е удобен инструмент за разгласяване и намиране на информация по проблеми на околната среда в България и в чужбина, както и за вести за финансиране, събития, кампании, дейности, проекти, идеи.

Коалиция "За да остане природа" – http://forthenature.org

За да остане природа в България е коалицията на природозащитните неправителствени организации (НПО) в България. НПО, работещи в тази сфера обединиха усилията си с цел спиране загубата на природното богатство в България. Коалицията отправя предложения за конкретни и спешни действия към различните институции, отговорни за опазване на природата в страната. За да остане природа в България непрестанно комуникира с министри и народни представители, нейни представители присъстват на заседания на комисии, пресконференции и обществени акции в интерес опазването на българската природа.

81881439470170EEAGrants230.jpg

Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »